Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu – czym jest i jak działa taki dokument?

Choroba, nieobecność w kraju czy też inne zdarzenia losowe nierzadko sprawiają, że nie mamy możliwość załatwienia istotnych, urzędowych spraw. Jedną z takich kwestii może być kupno lub przedłużenie ubezpieczenia samochodu. Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu pozwoli na dopełnienie istotnych formalności przez wskazaną przez nas osobę!

Jak stworzyć upoważnienie do ubezpieczenia samochodu?

Upoważnienie do ubezpieczenia samochodu to dokument, który możemy pobrać ze strony ubezpieczyciela, lub też stworzyć samodzielnie. Niezwykle istotne jest, aby w dokumencie tym znalazły się dane wskazujące bez wątpienia osobę upoważnioną do podejmowania w naszym imieniu kroków związanych z kwestiami ubezpieczeniowymi. Będą nimi: imię i nazwisko, numer PESEL, również numer dowodu osobistego lub numer paszportu. Nie ma konieczności wybierania do tej funkcji osoby z najbliższej rodziny – osobą upoważnioną może być zarówno współmałżonek czy pełnoletnie dziecko, jak i sąsiad czy bliski znajomy. Na dokumencie powinna znajdować się również data, dane osoby upoważniającej, informacja czego dotyczy dane upoważnienie oraz podpisy obu stron (upoważnionego i upoważniającego).

Kiedy upoważnienie do ubezpieczenia samochodu okaże się przydatne?

Posiadając upoważnienie do ubezpieczenia samochodu, wskazana osoba trzecia może przede wszystkim zawrzeć umowę ubezpieczeniową na dany pojazd. Osoba posiadająca odpowiednie upoważnienie może też poprosić o wypowiedzenie umowy po poprzednim właścicielu. Osoba wskazana przez właściciela polisy może również przeprowadzić formalności związane z likwidacją szkody w pojeździe. Warto również pamiętać o różnicach pomiędzy upoważnieniem a pełnomocnictwem – terminy te są często używane zamiennie, chociaż oznaczają dwie różne kwestie.

 

 

https://e-halina.pl/przemyslowy-szyk-w-codziennych-przestrzeniach-odkryj-tajniki-stylu-loftowego/ live url https://beesafe.pl/porady/winiety-austria/