Jak prowadzić księgowość dla spółek? Księgowość Gdańsk

Księgowość jest nieodłącznym elementem każdej spółki. Dzięki prowadzeniu odpowiedniej dokumentacji finansowej przedsiębiorca ma kontrolę nad swoimi finansami oraz spełnia obowiązki podatkowe. W tym artykule omówimy podstawowe aspekty księgowości dla spółek.

Podział spółek pod względem księgowości

Pierwszym krokiem, który powinien podjąć przedsiębiorca, jest określenie formy prawnej swojej spółki. W Polsce najczęściej spotykane są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółki akcyjne (S.A.). Oba rodzaje spółek podlegają podobnym obowiązkom podatkowym i księgowym, ale ich specyfika jest nieco różna.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – księgowość

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia księgowości zgodnie z ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe należy prowadzić w sposób ciągły i zgodny z zasadami rachunkowości. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą m.in.:

 • Księga główna – zawierająca zestawienie kont bilansowych i wynikowych
 • Księga przychodów i rozchodów – w przypadku sp. z o.o. prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą
 • Rejestry VAT – rejestr zakupów i sprzedaży podatnika VAT
 • Rejestry VAT – ewidencja środków trwałych i wyposażenia
 • Ewidencja przebiegu pojazdów
 • Rejestry pracowników

Ponadto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi prowadzić księgi rachunkowe w języku polskim i zgodnie z przepisami prawa polskiego. Przedsiębiorca może samodzielnie prowadzić księgi rachunkowe lub zatrudnić do tego celu osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Sprawdź np. biuro https://bugalter.pl/ksiegowosc-gdansk/ 

Spółka akcyjna – księgowość Gdańsk

W przypadku spółki akcyjnej (S.A.) obowiązki księgowe są nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka akcyjna musi prowadzić księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o rachunkowości w zakresie spółek akcyjnych. Skład ksiąg rachunkowych spółki akcyjnej zwykle obejmuje:

 • Księgę główną – to podstawowa księga rachunkowa, w której zapisywane są wszystkie operacje finansowe firmy.
 • Księgę przychodów i rozchodów – służy do rejestracji przychodów i kosztów związanych z działalnością operacyjną firmy.
 • Księgę inwestycji – zawiera informacje o inwestycjach kapitałowych firmy, takich jak nabycie akcji lub udziałów w innych firmach.
 • Księgę handlową – służy do rejestrowania operacji handlowych, takich jak zakup towarów i usług oraz sprzedaż produktów i usług.
 • Księgę podatkową – jest wymagana przez organy podatkowe i służy do rejestrowania operacji związanych z podatkami.
 • Księgę płac – zawiera informacje o wynagrodzeniach pracowników firmy.

Formy rozliczeń dla spółki

Przy zakładaniu spółki, należy określić jakie formy rozliczeń będą stosowane i jaka będzie skala działalności spółki. Na podstawie tych informacji dobierane są odpowiednie rozwiązania księgowe, a także określany jest sposób prowadzenia dokumentacji.

W przypadku spółki z o.o., której przychody w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 1,2 mln euro lub która zatrudnia co najmniej 50 pracowników, jest obowiązana prowadzić podwójną księgowość. W przypadku mniejszych spółek obowiązkiem jest prowadzenie księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej.

Księgowość spółek polega na prowadzeniu kompleksowej dokumentacji finansowej, która umożliwia precyzyjne kontrolowanie wszelkich wydatków i przychodów. Dokumentacja ta musi być prowadzona w sposób uporządkowany i systematyczny, a także musi spełniać wymagania prawa podatkowego.

Księgowość spółek zwykle obejmuje takie aspekty jak:

 • prowadzenie podatkowej ewidencji przychodów i rozchodów,
 • weryfikacja dokumentów finansowych takich jak faktury, umowy i rachunki bankowe,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych i rozliczeń,
 • kontrola i obsługa płatności podatkowych i innych należności,
 • ewidencja amortyzacji i odliczeń podatkowych,
 • przygotowanie sprawozdań finansowych oraz bilansów,
 • zarządzanie kasą i saldem bankowym,
 • analiza sytuacji finansowej spółki oraz przygotowywanie prognoz.
https://beesafe.pl/porady/przedawnienie-mandatu/ nejug.org https://beesafe.pl/porady/suv-do-50-tys/